Αρχική σελίδα Το Σχολείο μας Δανειστική βιβλιοθήκη

Δανειστική βιβλιοθήκη

Αίνιγμα

Σαν το θέλεις σου μιλώ, 
σαν δε θέλεις σιωπώ. 
Άλλο φίλο δε θα βρεις, 
πιο πιστό και πιο σοφό!

Τι είναι; (Το βιβλίο)

Πλαίσιο λειτουργιάς σχολικών βιβλιοθηκών


Σχολική Βιβλιοθήκη 12ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας


Καθεστώς


Η Σχολική Βιβλιοθήκη αποτελεί μέρος του Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών, το οποίο καθοδηγεί και συντονίζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ακολουθεί την πολιτική ανάπτυξης και τους κανονισμούς του Δικτύου αυτού. Οργανικά δε, αποτελεί μέρος του σχολείου εντός του οποίου λειτουργεί. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του και ακολουθεί τον Κανονισμό του. Η κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη δύναται να εξυπηρετεί περισσότερα του ενός σχολεία

Περισσότερα...

Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας


Στο σχολείο μας λειτουργεί μαθητική δανειστική βιβλιοθήκη στον δεύτερο όροφο δίπλα από το γραφείο των δασκάλων.

Την Τετάρτη για τις τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄ και την Παρασκευή για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, στο πρώτο διάλειμμα (9:40 -10:00) οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν για δανεισμό μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού βιβλίων με ποικίλο περιεχόμενο που άπτεται των ενδιαφερόντων,των γνωστικών και μαθησιακών αναγκών τους.
Είναι δε ιδιαίτερα ευχάριστη η διαπίστωση ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα βιβλία της βιβλιοθήκης μας. Γι΄ αυτό καταβάλλεται διαρκώς προσπάθεια για τον περαιτέρω εμπλουτισμό της με καινούρια συγγράμματα.

Περισσότερα...