Αρχική σελίδα Δραστηριότητες

Κανόνες ασφάλειας

Τα πρόσωπά των μαθητών και μαθητριών είναι μη αναγνωρίσιμα. Η δημοσίευση των φωτογραφιών στην ιστοσελίδα του σχολείου έγινε κατόπιν γραπτής άδειας των γονέων τους, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας που διέπουν το σχολικό δίκτυο.

Δραστηριότητες

Κανόνες ασφάλειας

Τα πρόσωπά των μαθητών και μαθητριών είναι μη αναγνωρίσιμα. Η δημοσίευση των φωτογραφιών στην ιστοσελίδα του σχολείου έγινε κατόπιν γραπτής άδειας των γονέων τους, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας που διέπουν το σχολικό δίκτυο.