Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Πρόεδρος: Τόλιου Δέσποινα
Αντιπρόεδρος: Πάππου Δήμητρα
Γραμματέας: Παράσχος Κωνσταντίνος
Ταμίας: Χρυσομαλίδης Γρηγόριος
Μελή: Καρσανίδου  Σοφία ,Χαριτίδου Ελένη, Γρηγορίου Ελένη

Το ΔΣ του Συλλόγου, εκλέχθηκε το Δεκέμβριο του 2015 για 2 χρόνια.
Φροντίζει για την υποδοχή των νέων μαθητών στην αρχή του έτους, αλλά και με τον αποχαιρετισμό των αποφοίτων δωρίζοντας αναμνηστικά.
Οργανώνει εκδηλώσεις για τους μαθητές, με αποκορύφωμα την εκδήλωση λήξης του σχ. έτους, που συνοδεύεται με μουσική, χορό και φυσικά τα απαραίτητα ψητά.